Νερά Μακεδονίας. Υπεροχή ποιότητας σύμφωνα με έγκριτες μελέτες.

Το αρχέγονο, ανώτερης γεύσης νερό της Μακεδονικής γης, συγκαταλέγεται στα ποιοτικότερα νερά πηγών στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών της χώρας μας.

Βασικά χαρακτηριστικά των Νερών Μακεδονίας είναι η ισορροπημένη σκληρότητα (145 mg/lt) και η εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (1 mg/lt)